Rozwijanie umiejętności korzystania z programów i aplikacji do rozwiązywania problemów, np. pracy zespołowej nad złożoną dokumentacją i prezentacjami, jak również szerokie używanie zasobów Internetu, wydaje się we współczesnych czasach konieczne. Powstają bazy danych umiejscowione w sieci, a elementy sieci związane z danymi z takiej bazy danych są programowane podczas tworzenia różnych treści. Takiego używania komputerów i sieci uczniowie powinni nauczyć się w szkole na lekcjach informatyki. Można w tym celu korzystać z książki Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych z księgarni internetowej taniaksiazka.pl.

Jak powinno się uczyć informatyki w szkole?

Zarówno w zakresie początkowym, jak i rozszerzonym zaleca się realizację zadań z wykorzystaniem komputerów w formie projektów, które dotyczą tematycznie różnorodnych zainteresowań uczniów, także z innych dyscyplin. Pomysły na tego rodzaju zadania każdy nauczyciel znajdzie np. w książce dla uczniów “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“. Uczniowie powinni umieć posługiwać się komputerami zgodnie z potrzebami klasy oraz realizowanymi tematami i celami.

Lekcje z informatyki

Na zajęciach komputerowych uczniowie mają do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu i oprogramowaniem aplikacyjnym, co zapewnia realizację głównych działań zawartych w programie nauczania. Zalecane jest także odpowiednie wsparcie pracowni komputerowych, które działają na platformie e-learningowej, gdzie nauczyciel może wgrywać swoje materiały elektroniczne na zajęcia. Wszyscy uczniowie i nauczyciel powinni mieć własne indywidualne miejsce na tej platformie. Takie podejście przyczynia się do rozwoju dodatkowych umiejętności u dzieci. Uczniowie zapoznają się z możliwościami oferowanymi przez platformy e-learningowe, uczą się korzystać z ich zasobów i na poziomie zaawansowanym tworzyć własne treści.