Nauczanie informatyki w szkole średniej zgodnie z podstawą programową powinno mieć odbywać się interdyscyplinarnie. Powinno ono zachęcać w głównej mierze do myślenia matematycznego i logicznego, a także naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Nauka informatyki umożliwia uczniom przyswajanie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego używania komputerów i Internetu. W szkole średniej powinno się korzystać także z odpowiednich pomocy dydaktycznych, do których można zaliczyć podręcznik “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“.

Budowa dobrego podręcznika do informatyki

W zakresie osiągania oczekiwanych efektów uczenia się dobry podręcznik, np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, składa się z danych rozdziałów obejmujących takie wątki, jak:

  • rozumienie sposobu działania technologii informacyjnej i komputera,
  • analizowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu online,
  • programowanie,
  • korzystanie z komputerów i urządzeń cyfrowych,
  • rozwijanie umiejętności społecznych.

Należy jednak zauważyć, że każdy podręcznik zawiera kwestie teoretyczne, które trzeba wdrożyć w różnych kontekstach. Trzeba jednak nauczyć się korzystania z podręcznika w dobry i sprawny sposób.

Rozwijanie różnych umiejętności ucznia

W przypadku nauczania informatyki, oprócz zapewnienia odpowiednich narzędzi, ważne są również społeczne potrzeby i możliwości ucznia. W związku z tym istotny jest również stosunek ucznia do treści edukacyjnych ukazywanych na lekcjach informatyki w szkole. Przed nauczycielem stoi zatem ważne zadanie doboru odpowiednich metod, technik i środków, aby stworzyć odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez ucznia. Lekcja informatyki powinna zatem stymulować pogłębianie zainteresowań uczniów, pobudzając u nich aktywność i chęć do udziału w procesie zdobywania wiedzy.