W liceach ogólnokształcących i technikach podstawa programowa danych przedmiotów dotyczy wszystkich uczniów. Zagadnienia z zakresu informatyki określone w programie podstawowym są świadomie dobierane, ponieważ wiążą się z kwestiami obecnymi w innych dyscyplinach, a także z funkcjonowaniem w społeczeństwie cyfrowym. Podczas nauki informatyki może uczniom pomóc podręcznik “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” (https://www.taniaksiazka.pl/informatyka-3-zakres-podstawowy-podrecznik-dla-szkol-ponadpodstawowych-wojciech-hermanowski-p-1542294.html).

Informatyka w praktycznym zastosowaniu

Wiele pojęć i metod stanowi integralną część informatyki. Dotyczą one między innymi:

  • sprawnego przeszukiwania Internetu,
  • organizacji informacji,
  • działań antyplagiatowych,
  • utrzymania bezpieczeństwa informacji (np. poprzez ich szyfrowanie).

Podczas korzystania np. z podręcznika “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych” uczniowie poznają zastosowanie odpowiednich metod i nadają rozwiązaniom różnych problemów aspekt praktyczny, łącząc elementy programistyczne z teoretycznymi.

Praca z programami komputerowymi i aplikacjami

Rozwiązywanie problemów jest również istotą pracy z aplikacjami. Projektując wykresy, przygotowując dokumenty, analizując dane i szukając informacji, uczeń poznaje potencjał istniejących aplikacji i ich niezbędnych funkcji. Za ich pomocą uczeń rozwija swoją wyobraźnię przestrzenną, która wydaje się być niezbędna w wielu dziedzinach życia, m.in. w medycynie, budownictwie i projektowaniu różnych elementów.

Podstawowa wiedza z zakresu informatyki


Uczeń kończący podstawową edukację informatyczną powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi mechanizmami cyfrowymi, sieciami oraz różnymi systemami operacyjnymi do zarządzania swoją pracą. Instalacja nowej wersji systemu lub oprogramowania powinna odbywać się z rozmysłem, przy zachowaniu bezpieczeństwa plików i poszanowania własności intelektualnej. Powinien on także być w stanie korzystać z popularnych programów i aplikacji.