Podręczniki szkolne

Nauczanie informatyki w szkole średniej zgodnie z podstawą programową powinno mieć odbywać się interdyscyplinarnie. Powinno ono zachęcać w głównej mierze do myślenia matematycznego i logicznego, a także naukowego podejścia do rozwiązywania problemów. Nauka informatyki umożliwia uczniom przyswajanie wiedzy potrzebnej do bezpiecznego używania komputerów i Internetu. W szkole średniej powinno się korzystać także z odpowiednich pomocy dydaktycznych, do których można zaliczyć podręcznik “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“.

Budowa dobrego podręcznika do informatyki

W zakresie osiągania oczekiwanych efektów uczenia się dobry podręcznik, np. “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, składa się z danych rozdziałów obejmujących takie wątki, jak:

  • rozumienie sposobu działania technologii informacyjnej i komputera,
  • analizowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu online,
  • programowanie,
  • korzystanie z komputerów i urządzeń cyfrowych,
  • rozwijanie umiejętności społecznych.

Należy jednak zauważyć, że każdy podręcznik zawiera kwestie teoretyczne, które trzeba wdrożyć w różnych kontekstach. Trzeba jednak nauczyć się korzystania z podręcznika w dobry i sprawny sposób.

Rozwijanie różnych umiejętności ucznia

W przypadku nauczania informatyki, oprócz zapewnienia odpowiednich narzędzi, ważne są również społeczne potrzeby i możliwości ucznia. W związku z tym istotny jest również stosunek ucznia do treści edukacyjnych ukazywanych na lekcjach informatyki w szkole. Przed nauczycielem stoi zatem ważne zadanie doboru odpowiednich metod, technik i środków, aby stworzyć odpowiednie warunki do nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji przez ucznia. Lekcja informatyki powinna zatem stymulować pogłębianie zainteresowań uczniów, pobudzając u nich aktywność i chęć do udziału w procesie zdobywania wiedzy.

Rozwijanie umiejętności korzystania z programów i aplikacji do rozwiązywania problemów, np. pracy zespołowej nad złożoną dokumentacją i prezentacjami, jak również szerokie używanie zasobów Internetu, wydaje się we współczesnych czasach konieczne. Powstają bazy danych umiejscowione w sieci, a elementy sieci związane z danymi z takiej bazy danych są programowane podczas tworzenia różnych treści. Takiego używania komputerów i sieci uczniowie powinni nauczyć się w szkole na lekcjach informatyki. Można w tym celu korzystać z książki Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych z księgarni internetowej taniaksiazka.pl.

Jak powinno się uczyć informatyki w szkole?

Zarówno w zakresie początkowym, jak i rozszerzonym zaleca się realizację zadań z wykorzystaniem komputerów w formie projektów, które dotyczą tematycznie różnorodnych zainteresowań uczniów, także z innych dyscyplin. Pomysły na tego rodzaju zadania każdy nauczyciel znajdzie np. w książce dla uczniów “Informatyka 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“. Uczniowie powinni umieć posługiwać się komputerami zgodnie z potrzebami klasy oraz realizowanymi tematami i celami.

Lekcje z informatyki

Na zajęciach komputerowych uczniowie mają do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu i oprogramowaniem aplikacyjnym, co zapewnia realizację głównych działań zawartych w programie nauczania. Zalecane jest także odpowiednie wsparcie pracowni komputerowych, które działają na platformie e-learningowej, gdzie nauczyciel może wgrywać swoje materiały elektroniczne na zajęcia. Wszyscy uczniowie i nauczyciel powinni mieć własne indywidualne miejsce na tej platformie. Takie podejście przyczynia się do rozwoju dodatkowych umiejętności u dzieci. Uczniowie zapoznają się z możliwościami oferowanymi przez platformy e-learningowe, uczą się korzystać z ich zasobów i na poziomie zaawansowanym tworzyć własne treści.